Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza w swoich szeregach młodych ludzi. Oficjalnie istnieje od dnia 10 października 1990 r. Zostało powołane przez Konferencję Episkopatu Polski celem zaspakajania duchowych oraz społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików.

Głównym zadaniem tej organizacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie oraz upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

W naszej diecezji Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w dzisiejszej formie, funkcjonuje od 1993 roku.

Ks. Grzegorz LisieckiAsystent diecezjalny KSM
Polecane strony:
Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com