Fundacja Nieprzeciętni

     

     Fundacja Nieprzeciętni została powołana przez księdza biskupa Kazimierza Gurdę aktem notarialnym z dnia 7 października 2022 roku. Pomysł założenia fundacji zrodził się w sercach wciąż młodych księży, którzy na co dzień posługują wśród młodych jako ich katecheci i duszpasterze. Do grona osób zaangażowanych w pracę fundacji dołączyli obok wspomnianych już kapłanów, ojciec nastolatków, dla którego troska o młodych jest nie tylko teorią, ale codzienną praktyką oraz dwoje młodych ludzi, którzy mają wielkie serca i głowy pełne pomysłów na to, w jaki sposób pracować z młodymi i wśród młodych. 

   Misją naszej fundacji jest troska o ludzi młodych. Za cel stawiamy sobie ich rozwój duchowy, intelektualny i osobowościowy. Pragniemy, aby młody człowiek miał poczucie bycia wysłuchanym, zaopiekowanym, a przede wszystkim ważnym.

Naszą działalność opieramy na:

·       rzetelnej i systematycznej pracy formacyjnej z młodzieżą

·       pomocy psychologiczno-terapeutycznej w ramach Młodzieżowego Pogotowia                                                Emocjonalnego

·       pomocy duchowej w ramach Młodzieżowego Pogotowia Duchowego

·       warsztatach, kursach i szkoleniach

·       rekolekcjach tematycznych i kursach ewangelizacyjnych

·       pomocy w procesie nauczania przez organizację dodatkowych lekcji i pomoc koleżeńską

·       aktywnym wypoczynku

·       prowadzeniu działalności opiekuńczo-charytatywnej 

·       wspieraniu i rozwijaniu wolontariatu 

·       edukacji patriotycznej

Wszystko, co czynimy, czynimy z troski o młodych i z miłości do nich.  

 

Zarząd fundacji:

Prezes zarządu: ks. Radosław Piotrowski 

 

Rada Fundacji

Przewodniczący: ks. Przemysław Świderski 

Sekretarz: Justyna Miazio 

Członek: Jacek Kędzierski 

 

DANE FUNDACJI

Fundacja Nieprzeciętni 
Adres: Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce
NIP: 8212682238
REGON: 523907979
KRS: 0001007632
Nr konta: 56 1020 4476 0000 8402 0491 5346
email: fundacja@cdmsiedlce.pl
Tel: 665040844

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com