N.C.M. to kontynuacja projektu nocnych spotkań młodzieży z Diecezji Siedleckiej, które do tej pory odbywały się tylko w Kodniu. Spotkania  w Siedlcach, odbywają się raz w miesiącu, zawsze w drugi piątek miesiąca w kaplicy Centrum Duszpasterstwa Młodzieży przy ulicy Brzeskiej 37. 

Nocne Czuwanie Młodych to spotkania w duchu modlitwy, konferencji i świadectwa. Tematyka każdego spotkania jest inna, ale program zwykle pozostaje ten sam. Atmosfera modlitwy swój szczyt osiąga w Eucharystii, która sprawowana jest zwykle o północy (taka comiesięczna pasterka). Msza święta poprzedzona jest zwykle adoracją Najświętszego Sakramentu, zwykle animowaną przez księdza i zespół muzyczny. Każde spotkanie jest również czasem słuchania konferencji tematycznej i świadectwa, zazwyczaj osoby młodej. 

N.C.M. to  doskonały czas na integracje w gronie młodych, formację, wspólną modlitwę oraz poznanie nowych znajomych.

Ramowy program N.C.M:

20:00 - rozpoczęcie spotkania, zawiązanie wspólnoty
20:30 - konferencja tematyczna
21:15 - czas świadectwa 
22:00-23:00 - przerwa, agapa, czas na integrację
23:00 - adoracja Najświętszego Sakramentu 
00:00 - wspólna Eucharystia na zakończenie spotkania

Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com