Kościół Chrystusowy - czyli jaki?

Autor: Kacper

Nie patrzmy na Kościół tu i teraz, ale pamiętajmy, że jest czymś więcej niż tylko tym, co widzimy. Do tego zachęcała nas pani Monika Białkowska, doktor teologii fundamentalnej, dziennikarka, autorka książek, podczas kolejnego spotkania z cyklu "Przekroczyć siebie. Zrodzeni w sercu Boga".

Wykład odbył się w środę, 15 marca, o godz. 19 w auli I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach. Prelegentka mówiła o początkach Kościoła, etapach w jakich się rodził. Podkreślała, że pierwsi chrześcijanie byli odrzucani przez Żydów i niezrozumiani przez pogan, a wyróżniało ich przede wszystkim sprawowanie Eucharystii. Pani doktor zauważyła, że z biegiem lat Kościół nabrał naleciałości monarszych, feudalnych i często tracił ewangeliczne sedno. Podkreślała, że Kościół cały czas jest w procesie formowania. A także ma prawo na nowo interpretować niezmienną Prawdę. Zwróciła uwagę na to, że o przynależności do wspólnoty Kościoła decyduje wyzwanie wiary w Zmartwychwstanie. Jest ono istotą naszej wiary, bez niego traci ona swój sens.

Wracając do korzeni Kościoła, przypomniała postawę Apostołów, którzy potwierdzili prawdziwość głoszonej nauki własnym życiem. A dzisiaj do bycia świadkiem Ewangelii jesteśmy wszyscy wezwani!

Nie zabrakło pytań i ożywionej dyskusji, chociażby o podejściu polskich katolików do ludzi znajdujących się na granicy polsko-bialoruskiej, trwającego Synodu czy nauczania Kościoła dotyczącego homoseksualizmu.

Spotkanie poprowadził ks. Przemysław Świderski.

Zapraszamy do zapoznania się z zapisem transmisji spotkania, możliwej dzięki Diecezjalnej Telewizji Internetowej Faro.TV

Fot. Michał NasiłowskiZdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com