Dać dzieciom korzenie i skrzydła

Nowy cykl "Przekroczyć siebie"

Autor:

Projekt Przekroczyć siebie to cykl wykładów otwartych skierowanych do ogółu wierzących, wątpiących, poszukujących - zarówno do ludzi młodych, jak i starszych. Chcemy
w ten sposób podjąć się systematycznej formacji ludzi wierzących oraz wspierać wciąż poszukujących i stawiających pytania dotyczące istoty ludzkiej, sensu istnienia świata i człowieka oraz miejsca Kościoła w życiu człowieka.

W pierwszym roku naszego projektu poruszaliśmy tematy ściśle teologiczne i zatytułowaliśmy I część projektu słowami: Zrodzeni w sercu Boga. Kolejna - II - edycja projektu rusza już w październiku. Będą to 4 spotkania. Tytuł nowej serii to Dać dzieciom korzenie i skrzydła. Chcemy podczas spotkań poruszyć tematykę wychowania dzieci i młodzieży, problemów dotyczących komunikacji pomiędzy dziećmi a rodzicami, młodymi a dorosłymi oraz problemów depresji i uzależnień.

Organizatorami spotkań są: Fundacja Nieprzeciętni, Centrum Duszpasterstwa Młodzieży i Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Siedleckiej. 

Spotkania odbywają się o godz. 19 w auli I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach i mają formę prelekcji oraz dyskusji prelegenta z publicznością. 

Tematy spotkań w sesji jesiennej:

1. Czym jest wychowanie i jak wychowywać? – Marta Czajczyńska 3.10.2023

2. Jak zostać rodzicem o którym marzy twoje dziecko? – Anna i Piotr Werwińscy  18.10.2023 

3. Depresja i problemy psychiczne nastolatków. – p. Marcin Rzeczkowski 14.11.2023

4. Dzieci i młodzież „poszukujące" ryzyka – etiologia, zagrożenia, profilaktyka – p. Mariusz Jędrzejko 19.12.2023 


Kim są nasi prelegenci?

Marta Czajczyńska 


Anna i Piotr Werwińscy 


Marcin Rzeczkowski 


Mariusz Jędrzejko  Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com